Mish pule

Pulat Hallall, pula të freskëta përbëjnë një pjesë tjetër të kompanisë sonë. Ne kemi krijuar një mënyrë për të shitur këtë lloj pule, e cila tani është pasuar nga të tjerët. Kjo mënyrë është për të shitur pula të freskëta me këmbët e tyre.

Po, ne nxjerrim këmbët e pulës, përpara klientit dhe po e bëjmë këtë për ta siguruar klientin se këto pula janë të vendit dhe të freskëta, ndërsa të tjerët i shesin pulat e ngrira për të freskëta dhe ne e kemi filluar këtë sistem me qëllim për të mos i dhënë mundësi ndonjërit për të mashtruar.

Pulat tona janë të preferuara, sepse ne sigurohemi që vetëm misri të shërbehet të paktën 5 ditë para se të hiqet, dhe për këtë, të gjitha pulat tona reflektojnë kujdes të mirë të shëndetit, dhe në sistemin tonë të ngrirjes ne e kemi nga një ditë të vjetër deri ditën e heqjes.