Kontakt

Qendra e tregtimit të produkteve
Adresa: Rruga e Kavajës, Tiranë, Shqipëri

Qendra e përpunimit të mishit
Adresa: Rruga “Ali Demi”, Tiranë, Shqipëri

Qendra e mbarështimit dhe e rritjes së gjedhëve
Adresa: Rrubjekë, Maminas, Durrës, Shqipëri

Mobile:    +355 68 20 00 252
E-mail:     [email protected]
Website:  www.hallall.al